SIM Subsidie voor uw monument

Het zou zomaar kunnen dat u recht heeft op subsidie voor uw monument. Bij veel gevallen krijg je van de overheid, provincie of uw eigen gemeente een financiële ondersteuning. Deze subsidie op een monument heet monumentale subsidie. Of u hier recht op hebt is afhankelijk van welk soort monument u bezig en de beweegredenen van de aanvraag voor deze subsidie.

 

Subsidie monument voor niet-woonhuizen

Als u eigenaar bent van een rijksmonument dat geen woonhuis is heeft u recht op SIM. SIM staat voor Subsidieregeling Instandhouding Monumenten. Hier zitten natuurlijk wel een aantal vereiste aan. Lees voor de minimale vereiste snel verder.

 

–          U moet per zelfstandig onderdeel zelf een begroting aanleveren

–          Het standaardmodel begroting van de Rijksdienst moet worden ingevuld

–          Denk eraan een actueel inspectierapport mee te sturen met hierin beschreven wat de huidige technische staat van het monument is

–          In dit inspectierapport moet een duidelijk inzicht staan over mogelijke beschadigingen en hoe deze beschadigingen gemaakt zijn.

–          Schrijf verder ook in het inspectieformulier hoe u denkt dit op te gaan lossen, maar ook de volgorde hiervan. U moet goed prioriteiten kunnen opstellen en ook onderbouwen

Kan dat niet makkelijker?

Alles wat eerder benoemd is klinkt misschien als ontzettend veel en kan sommige zelfs afschrikken. Helaas kan het niet makkelijker dan dit. Het wordt zelfs moeilijker als de bedragen hoger zijn. Denkt u dat u dit zelf niet correct kan invullen en heeft u hulp nodig dan kunt u de hulp van een specialist aanvragen.

https://www.klement2.com/subsidie-monumenten