Source Promo
Image default
Aanbiedingen

Zijn Corona sneltesten betrouwbaar?

Mensen die zich willen laten testen op corona kunnen een commerciële sneltest gebruiken. Het voordeel van deze sneltesten is dat ze veel sneller een uitslag geven dan de nu door de GGD gebruikte PCR-test. De sneltesten kunnen dus helpen om het coronavirus te bestrijden. Die sneltesten moeten dan natuurlijk wel betrouwbaar zijn. Over die betrouwbaarheid is nog onvoldoende duidelijkheid. Het RIVM doet, samen met de GGD en de onderzoekslaboratoria van ziekenhuizen, op dit moment onderzoek naar de betrouwbaarheid van deze testen.

Gebruik een gevalideerde sneltest

Nog niet alle sneltesten zijn onderzocht. Enkele antigeensneltesten al wel in Nederlandse teststraten onderzocht (gevalideerd). De testresultaten zijn inmiddels bekend. Wil je een antigeensneltest gebruiken om je te laten testen? Gebruik dan in ieder geval een gevalideerde sneltest. Let bij het laten uitvoeren van een commerciële sneltest goed op dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de test moet door een zorgprofessional worden uitgevoerd, er moet een arts bij betrokken zijn en de sneltest moet CE-gemarkeerd zijn. Bedenk dat niet alle aanbieders van commerciële testen betrouwbaar zijn. Informeer je dus goed via bijvoorbeeld de website van de aanbieder van een commerciële sneltest.

Je bent negatief getest op Corona

Is de uitslag van een commerciële Corona sneltest negatief. Je weet dan nog niet zeker of je niet besmet bent met het coronavirus, want een commerciële sneltest is, zoals al eerder opgemerkt, minder betrouwbaar dan een door de GGD gebruikte PCR-test. Bij een negatieve test wordt daarom geadviseerd om thuis te blijven, je te houden aan de voorschriften van de RIVM en om bij klachten alsnog een PCR-test door de GGD te laten doen.

Je bent positief getest op Corona

Is de uitslag van een commerciële Corona sneltest positief? Je hoeft dan, bij een gevalideerde sneltest, geen PCR-test meer te doen. Waarom niet? Omdat een gevalideerde sneltest voldoende betrouwbaar is bij een positieve uitslag. Let op! Omdat COVID-19 een ziekte is met meldingsplicht, moet een positieve uitslag worden gemeld bij de GGD. De GGD kan dan besluiten om een bron- en contactonderzoek uit te voeren. Het doorgeven van een negatieve testuitslag en de contactgegevens van de geteste persoon door de commerciële aanbieder van een sneltest wordt helaas niet altijd goed gedaan.