Maak het een internetgebruiker makkelijk

Wat wordt er bedoeld met gebruiksvriendelijkheid?

Om een bezoeker te behouden is het van belang om het een bezoeker gemakkelijk te maken. Vaak is een website logisch ingedeeld door middel van een hiërarchie. De site wordt onderverdeeld in onderwerpen en subonderwerpen, die in elk een eigen pagina krijgen. Om het een bezoeker nog gemakkelijker te maken kan dit gevolgde pas goed zichtbaar te maken. Een hiërarchische indeling, waarbij alle onderdelen logisch gerangschikt gevonden kunnen worden, is overigens geen garantie dat de bezoeker alle onderwerpen ook snel en eenvoudig kan vinden. Bezoekers zijn over het algemeen heel gehaast, lezen slecht en ebben uitsluitend oog voor datgene wat zij zoeken. Bezoekers klikken steeds sneller op basis van minder informatie, dit is vaak gebaseerd op gewoontegedrag.

De usability van een website

Voordat een bezoeker doorklikt, bestaat er een verwachting over de vervolgpagina. Naarmate die verwachting bevestigd wordt door de inhoud van de volgende pagina is de bezoeker tevreden. Inspelen op de verwachtingen van de bezoeker is het gebied van usability. Usablility is een verzamelnaam voor gebruiksgemak. Als een bezoeker gemakkelijk kan vinden wat hij of zij zoekt, is de usability goed, op het moment dat dit niet zo is dan is de usability niet goed.

Een website kan bezocht worden met uitsluitend als doel het achterhalen van een telefoonnummer of het adres van het betreffende bedrijf. Als het telefoonnummer direct op de eerste pagina staat, dan is de usability voor deze bezoeker prima. Er zijn dus nauwelijks regels of tips te geven voor een goede usability, dit komt doordat websites in de meeste gevallen met totaal verschillende zoekvragen worden bezocht. Inleven in de bezoekersvragen levert de meest bruikbare informatie op voor de inrichting van de website. Zogenoemde hyperlinks zijn voor de bezoekers belangrijke items. Hyperlinks brengen de bezoeker een stap verder. Deze hyperlinks zijn vaak gekleurd of onderstreept, deze vallen dan nog meer op en aanklikbaar.

https://www.teamnijhuis.nl/