Source Promo
Business / Marketing and Advertising

Artikel marketing en teksten

Artikel marketing kan niet zonder teksten, teksten zijn de artikelen waarom het draait. Een tekst voor artikel marketing, inclusief artikel marketing moet aan een aantal regels en richtlijnen voldoen. Daarnaast zijn er nog wat zaken die met bij artikel marketing niet uit het oog mag verliezen. Artikel marketing is waarschijnlijk binnen internet marketing de discipline waarmee de meeste tijd gemoeid is en die ook het langst (eigenlijk gedurende de gehele periode dat een website bestaat) uitgevoerd wordt. Ieder artikel moet nieuw geschreven worden, in ieder geval moet een groot deel van de tekst over een bepaald onderwerp de volgende keer voor ditzelfde onderwerp weer grotendeels anders zijn. Eigenlijk is een dagelijks rondje artikel marketing om een betere ranking te verkrijgen binnen de zoek machines een vast onderdeel van de werkdag. Artikel marketing is het publiceren van zelf geschreven artikelen op externe websites. Je eigen website krijgt vanaf deze externe website een link verwijzing, deze link verwijzing wordt door de zoek machines herkend en wanneer die “waardig” bevonden wordt, gewaardeerd. Dit zorgt uiteindelijk voor betere posities in de zoek machines.

Waaraan moet artikel marketing voldoen?

De tekst van de artikelen bij artikel marketing moeten altijd relevant zijn. Ze moeten een duidelijke relatie hebben met de inhoud van de website waarnaar de verwijzing gelegd wordt. Daarnaast moeten deze de externe websites waarop de artikelen met behulp van artikel marketing geplaatst worden ook nog eens binnen een relevante categorie vallen. Tevens moet ieder artikel inhoudelijk anders zijn dan reeds bestaande of reeds gepubliceerde artikelen. Dus eenvoudig een stukje tekst kopieren dat u op het internet vindt is niet echt slim en wordt gestraft met een verlaging van de ranking. Ook een artikel dat door u zelf geschreven en gepubliceerd is op een externe website, mag slechts eenmaal gebruikt worden. Wanneer u gebruik maakt van een goede artikel marketing oplossing, wordt u gedwongen steeds unieke artikelen te publiceren. Daarnaast moet een goed artikel marketing portaal voldoende, externe websites kunnen bereiken met de juiste, stevige, categorieën.

Succesvolle artikel marketing

Vasthouden aan relevantie, zowel met betrekking tot de inhoud van het artikel als wel de categorie van de externe website waarop het artikel gepubliceerd wordt, geeft de zoek machines het vertrouwen dat het hier om hoogwaardige artikelen gaat die waardevol moeten zijn voor uw website. De frequentie van het publiceren van artikelen met een verwijzing naar uw website met behulp van artikel marketing is ook van belang, dit moet gedoseerd en gevarieerd gebeuren. Wanneer teveel artikelen met een verwijzing naar dezelfde website in een zeer korte tijd gepubliceerd worden, wordt dit als verdacht gezien (volgens Google termen als onnatuurlijk) en afgestraft in plaats van beloond. Wanneer u zich aan deze, redelijk eenvoudige en duidelijke regels en richtlijnen weet te houden, kunt u er vanuit gaan de uw artikel marketing een heel belangrijke steen bijdraagt aan een hoge ranking binnen de zoek machines.