Source Promo
Image default
Business / Marketing and Advertising

Wat is de confrontatiematrix?

In een confrontatiematrix worden de interne en externe factoren van een organisatie in een overzicht zichtbaar gemaakt. Met behulp van een confrontatiematrix wordt inzichtelijk met welke interne factoren de externe factoren kunnen worden benut of worden voorkomen.

Wat is de confrontatiematrix?

Het inzichtelijk maken van de interne factoren wordt gedaan met behulp van de interne analyse en de externe factoren worden inzichtelijk gemaakt met behulp van de externe analyse. Er zijn verschillende marketingmodellen ontwikkeld om deze interne en externe analyse uit te voeren op een gestructureerde wijze.

Interne analyse marketingmix

Eé van de methodes die veel gebruikt worden is de marketingmix. Met de marketingmix wordt meestal de 6p’s bedoeld en bestaat uit: product, plaats, prijs, personeel, promotie en presentatie. Er zijn ook marketingspecialisten die spreken over 4, 5 of 7p’s. Echter wordt meestal de 6p’s toegepast.

Product

Met deze interne analyse marketingmix worden de 6 factoren binnen een organisatie in kaart gebracht. Het product is het fysieke product of de dienst van een organisatie en wordt gekenmerkt door design, kwaliteit of garantie. Een organisatie moet nadenken over welke producten of diensten er worden aangeboden.

Prijs

Het is niet alleen het kiezen van een product waar een organisatie over na moet denken. Een product kan altijd wel verkocht worden tegen een zeer lage prijs, echter is het voor een organisatie van belang om op lange termijn succesvol te zijn. De prijs dient aan te sluiten met het product en daarnaast heeft de consument ook een beleving bij de prijs. Er zijn bijvoorbeeld producten zoals parfum die beter verkocht worden tegen een hogere prijs. Dit komt omdat de consument bij een hogere prijs een exclusiviteit krijgt. Veel merken spelen in op deze exclusiviteitsbehoefte van consumenten. De consument verkrijgt door het aanschaffen van merken en kwaliteitsproducten een bepaalde status.

Plaats

De organisatie heeft een vestigingsadres nodig en wordt ingeschreven bij de kamer van koophandel. De vestigingsplaats kan zijn in een centrum op een A locatie. Het nadeel van deze locatie is dat de bereikbaarheid slechter is en er parkeergeld door de klanten betaald moet worden. Daarnaast is uiteraard een aanzienlijk hogere huurprijs op deze locatie een groot nadeel voor bepaalde producten en diensten. Voor een verhuurbedrijf is het niet logisch dat ze een vestiging hebben in het centrum van een stad. Een verhuurbedrijf zal eerder te vinden zijn op een bedrijventerrein met een parkeerplaats en grotere opslagplaats, waar de klanten snel spullen kunnen halen en brengen.

 

Personeel

Personeel is het visitekaartje van een organisatie. In veel gevallen is het personeel in een winkel het eerste aanspreekpunt en moet de klant geholpen worden zoals dat verwacht wordt. Afhankelijk van het product dat verkocht wordt dient er een bepaalde expertise en opleidingsniveau van het personeel aanwezig zijn. In een elektronicazaak werken er doorgaans niet veel studenten maar medewerkers met ervaring en deskundigheid van de producten om de klanten te kunnen adviseren.

Promotie

De promotie is zowel het adverteren, online marketing en de uitstraling van de winkel. Een Aldi heeft een goedkopere uitstraling dan de winkels in de Kalverstraat. Deze promotie sluit dus aan met het product en de prijs die betaald wordt voor het product of dienst.

Presentatie

De presentatie is de wijze van waarop het product zichtbaar wordt gemaakt. Dit kan in schappen gelegd worden of het kan in vitrines. Er zijn vele mogelijkheden. Ook kan een organisatie kiezen voor uitsluitend een online presentatie.

Externe analyse

De externe analyse is het inzichtelijk maken van de omgeving van een organisatie. Dit zijn de kansen en bedreigingen die zich voordoen. Een marketingmethode om de externe omgeving in kaart te brengen is de destep analyse. De destep analyse is een methode om op hogere niveau de macro-omgeving inzichtelijk te maken. Destep is een afkorting en betekent:

  • Demografische factoren
  • Economische factoren
  • Sociale factoren
  • Technologische factoren
  • Ecologische factoren
  • Politieke factoren

 

Confrontatiematrix invullen

In de voorgaande paragrafen is een beschrijving gegeven van de interne analyse en externe analyse. De beschreven methodes zijn geen verplichte onderdelen maar slechts enkele voorbeelden van marketingmodellen die gebruikt kunnen worden. Het zijn hulpmiddelen voor een ondernemer.

Als deze interne en externe analyse is uitgevoerd, dan kunnen de uitkomsten ingevuld worden in een confrontatiematrix. Deze confrontatiematrix staat ook wel bekend als de swot analyse model.

Swot is een afkorting en betekent: Strengths, weaknesses, opportunities, threats. In het Nederlands sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.

De sterkten en zwakten hebben betrekking op de interne organisatie en zijn dus in kaart gebracht met de interne analyse. De kansen en bedreigingen hebben betrekking op de externe organisatie en zijn in kaart gebracht met de externe analyse.

Door de kansen inzichtelijk te maken kan een organisatie deze afzetten tegen de sterkten en zwakten van zijn organisatie. De ondernemer moet in staat zijn om deze kansen te benutten met zijn organisatie. Als een kans is dat de consument de wens heeft om goed geïnformeerd te worden over een product, dan moet een ondernemer goed opgeleide medewerkers in dienst hebben. Als een ondernemer op dit moment juist werkt met scholieren en studenten, dan kan deze kans niet benut worden. Het zou kunnen betekenen dat de ondernemer zijn strategie moet wijzigen of juist bewust ervoor kiest om een kans niet te benutten.

Op deze manier kan de confrontatiematrix uitgewerkt worden met oneindig veel kansen en bedreigingen die blijken uit de externe analyses. De confrontatiematrix is een hulpmiddel om na te gaan of de huidige strategie van een organisatie