Wat is Digital Marketing?

Digital Marketing is niet geheel onlogisch in het digitale tijdperk waarin wij ons tegenwoordig bevinden. De vraag is, wat is Digital Marketing eigenlijk? Volgens Content marketing Management is dit de beste omschrijving voor Digital Marketing: Digital Marketing is de discipline waarmee de marketingdoelstellingen van een onderneming worden gerealiseerd via online en interactieve media, kanalen en concepten. Digital Marketing is gericht op realisatie van klantkennis en waarde van de klant. Het uitgangspunt daarbij is het bouwen van een duurzame relatie met (potentiele) klanten door in dialoog met hen te zijn. Wie dit begrijpt, weet meer dan je denkt.

Digital Marketing eenvoudiger verklaard

Waarschijnlijk wordt met Digital Marketing bedoeld dat met ondersteuning van alle, digitale (lees online en offline) beschikbare middelen on contact wordt getreden met de doelgroep in de taal van de doelgroep. Dit met als doel de doelgroep te binden. Vaak lukt dit het best in een dialoog (bijvoorbeeld interactief via on- of offline beeldscherm of via een blog). Om het duidelijk te maken volgt hier een voorbeeld.

Digital Marketing via interactieve media

Je probeert in eerste instantie klanten binnen je doelgroep te lokken om in actie te komen. De eenvoudigste en nog steeds sterkste middelen zijn TV, krant, bushokjes en dergelijke. Alle voorzien van een “worst” waarin je doelgroep graag hapt. Bijvoorbeeld, wanner hij of zij klant wordt, wordt dit beloond met een speciale klantenkaart (bijvoorbeeld voorzien van een RFID-chip). Met deze klantenkaart krijg je slechts aanbiedingen die speciaal jij wilt hebben, inclusief de voordelen als een extraatje of korting. Om de kaart te activeren, moet je naar de website van de adverteerder en daar worden direct je voorkeuren gevraagd, inclusief een beloning die je graag ontvangt. Zo wordt de kaart individueel, in dialoog, op je toegespitst. Iedere keer dat je de kaart gebuikt om wat op te zoeken of iets te kopen, wordt dit bijgehouden, zo ontstaat een steeds meer toegesneden profiel. In de winkels die bij de aanbieders staan digitale, interactieve, touchscreen-schermen, die op vertoning van je kaart direct een persoonlijk bericht tonen, met aantrekkelijke aanbiedingen die exact bij je profiel passen. Via eenvoudige interacties op het touchscreen-scherm kunt u daarop ingaan, ze verwijderen en eventueel uw voorkeur aanpassen. Op deze manier is er een perfecte dialoog tussen leverancier en klant. De leverancier is daardoor instaat om exact op maat, welhaast in de taal, van zijn individuele klant met hem of haar te communiceren. En da klant voelt zich begrepen en is “trots” dat alleen hij dergelijke informatie krijgt. Misschien dat nu wat duidelijker is wat Digital Marketing is.

Artikel marketing en teksten

Artikel marketing kan niet zonder teksten, teksten zijn de artikelen waarom het draait. Een tekst voor artikel marketing, inclusief artikel marketing moet aan een aantal regels en richtlijnen voldoen. Daarnaast zijn er nog wat zaken die met bij artikel marketing niet uit het oog mag verliezen. Artikel marketing is waarschijnlijk binnen internet marketing de discipline waarmee de meeste tijd gemoeid is en die ook het langst (eigenlijk gedurende de gehele periode dat een website bestaat) uitgevoerd wordt. Ieder artikel moet nieuw geschreven worden, in ieder geval moet een groot deel van de tekst over een bepaald onderwerp de volgende keer voor ditzelfde onderwerp weer grotendeels anders zijn. Eigenlijk is een dagelijks rondje artikel marketing om een betere ranking te verkrijgen binnen de zoek machines een vast onderdeel van de werkdag. Artikel marketing is het publiceren van zelf geschreven artikelen op externe websites. Je eigen website krijgt vanaf deze externe website een link verwijzing, deze link verwijzing wordt door de zoek machines herkend en wanneer die “waardig” bevonden wordt, gewaardeerd. Dit zorgt uiteindelijk voor betere posities in de zoek machines.

Waaraan moet artikel marketing voldoen?

De tekst van de artikelen bij artikel marketing moeten altijd relevant zijn. Ze moeten een duidelijke relatie hebben met de inhoud van de website waarnaar de verwijzing gelegd wordt. Daarnaast moeten deze de externe websites waarop de artikelen met behulp van artikel marketing geplaatst worden ook nog eens binnen een relevante categorie vallen. Tevens moet ieder artikel inhoudelijk anders zijn dan reeds bestaande of reeds gepubliceerde artikelen. Dus eenvoudig een stukje tekst kopieren dat u op het internet vindt is niet echt slim en wordt gestraft met een verlaging van de ranking. Ook een artikel dat door u zelf geschreven en gepubliceerd is op een externe website, mag slechts eenmaal gebruikt worden. Wanneer u gebruik maakt van een goede artikel marketing oplossing, wordt u gedwongen steeds unieke artikelen te publiceren. Daarnaast moet een goed artikel marketing portaal voldoende, externe websites kunnen bereiken met de juiste, stevige, categorieën.

Succesvolle artikel marketing

Vasthouden aan relevantie, zowel met betrekking tot de inhoud van het artikel als wel de categorie van de externe website waarop het artikel gepubliceerd wordt, geeft de zoek machines het vertrouwen dat het hier om hoogwaardige artikelen gaat die waardevol moeten zijn voor uw website. De frequentie van het publiceren van artikelen met een verwijzing naar uw website met behulp van artikel marketing is ook van belang, dit moet gedoseerd en gevarieerd gebeuren. Wanneer teveel artikelen met een verwijzing naar dezelfde website in een zeer korte tijd gepubliceerd worden, wordt dit als verdacht gezien (volgens Google termen als onnatuurlijk) en afgestraft in plaats van beloond. Wanneer u zich aan deze, redelijk eenvoudige en duidelijke regels en richtlijnen weet te houden, kunt u er vanuit gaan de uw artikel marketing een heel belangrijke steen bijdraagt aan een hoge ranking binnen de zoek machines.

Content marketing is veelzijdig

Content marketing is een duidelijke en zeer veelzijdig onderdeel binnen internet marketing. Zonder content marketing geen inhoud (content) en zonder inhoud geen bezoek op uw website(s). Content marketing staat voor het creëren en delen van waardevolle, in principe gratis, inhoud om klanten aan te trekken en om te zetten naar blijvende en vaak terugkerende klanten. Het doel is dat deze klanten regelmatig van uw diensten of producten gebruik maken. De aard van de inhoud die u met content marketing geproduceerd heeft, is nauw verwant aan wat je diensten of producten zijn. Met andere woorden, content marketing zorgt ervoor dat je uitstraalt wie of wat je bent.

Hoe ziet content marketing er uit?

Indien je verantwoordelijk bent voor de online marketing van je bedrijf en dit een succes wilt maken (en wie niet op dit punt), kun je niet ontsnappen aan het gebruik maken van content marketing. Het is overal nodig, waar je maar kijkt, of luistert.

Om bovenstaande punten invulling te geven en succesvol om te zetten is content marketing noodzakelijk.

Content marketing voor het bedrijf

Er zijn vele manieren om je op het internet te profileren met content marketing. Via websites, door te bloggen, met behulp van video´s (bijv. YouTube), e-mail nieuwsbrieven, white papers, gratis rapporten, en nog meer. Dit maakt het concept van content marketing niet eenduidig en niet altijd even eenvoudig. Het is belangrijk om altijd als uitgangspunt dat je potentiele kopers (consumenten) in eerste instantie op zoek zijn naar informatie die antwoord geeft op hun “probleem” (vraagstelling) en niet naar een verkooppraatje. Het vertrouwen, geloofwaardigheid en de autoriteit die content marketing creëert moet voorkomen dat er een bepaalde weerstand ontstaat. Het moet voorzien in het verstrekken van een basis introductie met de voordelen van een bepaald product of dienst. Om dit te bereiken worden producten en diensten met behulp van content marketing vaak gepresenteerd zonder direct een verkoopgevoel uit te stralen. Door dit te mengen met informatie en promoties, wordt vertrouwen gewonnen en krijgen klanten een band (natuurlijk bestaan er web shops die “standaard” producten verkopen en die zeer direct promoten). Het begrip “Content is King” is elementair, maar voordat dit bereikt is gaat er redelijk wat tijd zitten om de juiste content marketing strategie, als onderdeel van internet marketing, tot een succes te maken. Content marketing is onderdeel van internet marketing en daarbinnen hoort ook SEO. En SEO heeft tijd nodig. Daarom hebben de resultaten van je content marketing inspanning tijd nodig.