Source Promo
Image default
Zorg

Een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg

Op zoek naar een modern pakket voor praktijkinrichting fysiotherapie, logopedie of ergotherapie? Incura onderscheidt zich doordat het zo multifunctioneel, gebruiksvriendelijk en veilig is. Het pakket wordt inmiddels door veel zorgprofessionals gebruikt als logopedie, ergo of fysio software. In de GGZ is Incura tevens een begrip. Wat de geestelijke gezondheidszorg betreft, is er iets interessants te melden. Vanaf 2022 geldt het Zorgprestatiemodel als bekostigingswerkwijze voor de GGZ. Met dit nieuwe proces – de trajecten van de basis geestelijke gezondheidszorg en de DBC’s (diagnosebehandelingscombinaties) van de specialistische GGZ zijn nu samengevoegd – kun je in Incura aan de slag. Op de website van Incura staat uitgebreid beschreven wat er is veranderd en hoe je je daarop kunt voorbereiden. Zo wordt vermeld hoe je individuele en groepsafspraken inplant, hoe je nieuwe aanmeldingen registreert, hoe de codelijsten zichtbaar worden en hoe DBC’s en BGGZ-trajecten afgesloten kunnen worden. Voor algemene informatie over het Zorgprestatiemodel verwijzen we je naar de website www.zorgprestatiemodel.nl.  

Zorgprestatiemodel

Het Zorgprestatiemodel is ingevoerd op advies van de Nederlandse Zorgautoriteit NZa. Uitgangspunt van het model is de bekostiging van zowel de GGZ als de Forensische Zorg (FZ) overzichtelijker en eenvoudiger te maken.

FZ is een breed werkveld. Het gaat om klinische, ambulante en verblijfszorg waarbij beveiliging en risicomanagement een grote rol spelen. FZ wordt onder meer gegeven in tbs-klinieken, forensisch psychiatrische klinieken, verslavingsklinieken en gesloten afdelingen van reguliere GGZ-instellingen.

Terug naar de NZa en het Zorgprestatiemodel. Het nieuwe bekostigingsmodel is opgezet om grote knelpunten op te lossen. De huidige tarieven sluiten goed aan bij de behandeling. De zorgprestaties vormen een afspiegeling van de geleverde zorg. De registratie per minuut is komen te vervallen. Tot grote tevredenheid van de verschillende hulpverleners zijn de  administratieve lasten flink afgenomen. Het inzicht in totale kosten neemt toe, omdat er sprake is van dag-prestaties (i.t.t trajectprestaties). Nota’s zijn eenvoudig te checken, zowel door patiënten als zorgverzekeraars.

We kunnen ons voorstellen dat niet alles wat betreft het Zorgprestatiemodel in één keer duidelijk is. Het Incura-team geeft graag antwoord op eventuele vragen die je nog hebt. Je kunt ze per mail of telefonisch stellen: info@incura.nl, 088 – 946 22 33.

https://www.incura.nl/