Source Promo
Image default
Bedrijven

Testen tijdens een sollicitatie

Als je wilt gaan solliciteren kan het zo zijn dat je gevraagd wordt om een test te doen. Dit kan van alles zijn. Hieronder worden de drie meest voorkomende testen uitgelegd.

 

De competentietest

Tijdens de competentietest worden verschillende competenties getest. Het hangt natuurlijk af van de functie welke dit zijn. Je krijgt tijdens een competentie test verschillende meerkeuze stellingen voorgelegd. Je geeft dan zelf aan in hoeverre je deze stelling bij jezelf vindt passen. Er zijn vaak meerdere stellingen die bij een competentie horen. Hierdoor kan het zijn dat sommige stellingen heel erg op elkaar lijken. Het is natuurlijk belangrijk om tijdens een test altijd eerlijk te zijn.

 

De persoonlijkheidstest

Tijdens een persoonlijkheidstest wordt er gekeken of je persoonlijke eigenschappen wel bij een functie passen. Tijdens deze test krijg je verschillende stellingen over gedragingen of meningen. Ook hierin zijn de antwoorden meerkeuzen. Het gaat er om in hoeverre kijk het eens met een stelling. Het is dan ook de bedoeling dat jij de vragen in vult zoals jij in het dagelijkste leven bent. Een voorbeeld stelling zou kunnen zijn: ‘’Ik ben heel rustig en praat niet veel’’.

 

Een praktijk assessment

Tijdens een praktijk assessment wordt er een zo realistisch mogelijke praktijksituatie gesimuleerd. Dit kan zijn om te kijken hoe je op bepaalde veel voorkomende situaties zou reageren of om te zien hoe om gaat met bepaalde situaties. Tijdens deze situaties wordt er sterk beroeps gedaan op jou communicatie- en inlevingsvermogen. Daarnaast wordt er vaak ook getest hoe goed je prioriteiten kan stellen. Er zijn verschillende soorten praktijk assessments. Tijdens een tweegesprek vindt er een gesprek plaats met een acteur. Dit gesprek is gebaseerd op veel voorkomende situaties.  Het kan ook zijn dat je een presentatie moet geven. Vaak worden aan de presentatie eisen gesteld die tijdens het werk van belang zijn. Bijvoorbeeld hoe goed jij dingen kan onthouden. Als laatste kan een groepsdiscussie worden ingezet als assessment. De kandidaten moeten dan een lastig probleem binnen een bepaalde tijd oplossen. Hier wordt het samenwerkend vermogen en het in de gaten houden van je eigen deelbelang getest.

 

https://www.testgroup.nl/competentietest/