Leadgeneratie doe je met een specialist

Voor veel mensen is leadgeneratie een onbekend of moeilijk begrip. Wat is het nu juist? Simpel uitgelegd is een leadgeneratie de verzameling van acties om in contact te komen met mogelijke of potentiële klanten. Er zijn heel wat verscheidene manieren om leads te verkrijgen onder andere e-marketing, promotie-evenementen, beurzen enzovoort. Aan de hand van een van deze mogelijkheden wordt er een onderscheid gemaakt tussen mensen die geïnteresseerd zijn in het product of de dienst en mensen die geen belangstelling hebben voor het product of de dienst.

Van een lead wordt gesproken indien bijvoorbeeld met een persoon die belangstelling heeft in een bepaalde dienst een afspraak wordt gemaakt. Een persoon die bijvoorbeeld zijn e-mailadres opgeeft op een site wordt in sommige gevallen ook reeds een lead genoemd. 

Bij Score spitst men zich toe op online marketing consulting of online marketing advies met als doel zogenaamde hot leads te genereren. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van de Gipic-methode, een methodiek die bestaat uit vijf stappen.

De focus ligt op online leadgeneratie, dit wil zeggen het genereren van leads via online platformen. Een voorbeeld is het contacteren via e-mail. Online leadgeneratie is het eindresultaat en is gebaseerd op pull-marketing. Pull-marketing houdt in dat de klant het product of de dienst wil kopen van de producent. Zo kan een advertentiecampagne ertoe leiden dat klanten een bepaald product willen kopen en er op die manier vraag naar het product ontstaat.

Het is wel zo dat naast deze pull-marketing, de bestaande push-marketing van de organisatie kan blijven functioneren. Push-marketing is het omgekeerde van pull-marketing en hierbij gaat de producent de verkoop stimuleren door bijvoorbeeld het product op een opvallende plaats in de winkel te zetten.

 

Score werkt niet zomaar met elke organisatie, er moet een bepaalde klik zijn met de organisatie. Het belangrijkste voor Score is het leveren van kwaliteitsvol advies, de prijs ervan komt slechts op een tweede plaats. Hun doel is natuurlijk om er geld mee te verdienen echter op een positieve wijze. Ze houden dus telkens een eerste gesprek met een onderneming en bepalen achteraf of een eventuele samenwerking zinvol en/of renderend kan zijn. Natuurlijk deelt Score zijn kennis en knowhow exclusief met de betrokken organisatie en niet met de concurrentie. Op die manier tracht Score bij te dragen in het verstevigen en/of behouden van een bepaalde marktpositie van de onderneming. 

 

Er zijn twee mogelijkheden wat betreft online leadgeneratie. Men kan deze gaan outsourcen of in house uitvoeren. Indien de online leadgeneratie in house wordt uitgevoerd, moet de website van de organisatie conform zijn met enkele vereisten. In geval van outsourcing gebeurt de online leadgeneratie door een buitenstaande onderneming.

Het is zo dat online leadgeneratie leidt tot succes indien de leads strak opgevolgd worden. Dit betekent dat u vrijwel altijd beschikbaar moet zijn en snel moet kunnen handelen of antwoorden. Indien niet, is online leadgeneratie niet de juiste keuze. Bij online leadgeneratie verwachten leads snelle en persoonlijke reacties om bijvoorbeeld een afspraak te maken. In geval van webshops moeten producten dan weer snel toegestuurd worden.

Op deze manier wordt duidelijk dat de organisatie verschillende online leadgeneraties nodig heeft afhankelijk van het product of de dienst die ze aanbiedt. 

Score heeft een bepaalde visie wanneer het gaat om leads. Volgens hen is het belangrijk niet zomaar een lead door te verwijzen naar een aanbieder, maar eerst (telefonisch) na te gaan of een lead voldoet aan een bepaald ideaal klantenprofiel. Wanneer een klant niet voldoet, heeft het geen zin er kostbare tijd in te steken. Het is de bedoeling om nu resultaten te bereiken en niet ergens in de toekomst.

Op deze manier kan je volgens Score, in combinatie met hun expertise, met een beperkte salesorganistatie uitstekende resultaten bekomen.