Source Promo
Image default
Business / Marketing and Advertising

Service Technieker Benelux – Electronica Productie

Wat is een technieker?

Een technieker is iemand die specialistisch is in de installatie, het onderhoud, het uitvoering van een fixing / reparatie of het testen van diverse technische installaties en systemen. Wat doet een technieker eigenlijk? Dit gaat bv. Om elektriciteitssystemen, maar ook cv-installaties, sanitair, krachtinstallaties en waterzuiveringssystemen bedienen tot de mogelijkheden. Systemen onderhouden en installeren én storingen oplossingen zijn hoofdtaken van een technieker.

De werkzaamheden van een onderhoudstechnieker, installatietechnieker of storingstechnieker zijn als navolgen tezamen te vatten:

Installeren van elektrische bedradingen, machines, schakelkasten en andere elektriciteitssystemen. Reparaties uitvoeren. Executie van onderhoudstaken, kuis, herstel en problemen prematuur verhelpen. Motieven achterhalen van niet-functionerende systemen.  Natellen of alles voldoen aan de geldende normen en voorschriften.

Welke eigenschappen zijn voor een technieker relevant?

Techniekers zijn over het algemeen werkzaam voor installatiebedrijven, maar komen ook in andere branches voor. Behalve het soort nering waar een technieker werkzaam voor is, zijn een aantal eigenschappen essentieel:

Handigheid en lef bxe8ta inzicht in elektrosystemen gemakkelijk kunnen samenwerken stressbestendig kloppend werken en flexibel in de ronde erop gestructureerd zijn problemen zo snel en goed bestaanbaar op te uitladen

 Rapporteren en aanraden aan stakeholders (klanten). 

Technieker

https://www.vindazo.be/vacature/technieker-onderhoudstechnieker-en-diagnosetechnieker-installatietechnieker.html