Source Promo
Image default
Financieel

Hypotheek met een inkomen uit PGB

Hypotheek met een inkomen uit PGB

Wat is een inkomen uit PGB?

De afkorting PGB staat voor Persoons Gebonden Budget. Dit is het geld waar de vertegenwoordiger de zorg kan inkopen voor de zorgbehoevende. Deze vertegenwoordiger heeft vrije keuze om zorg in te kopen die nodig is om zorgbehoevende te verzorgen, maar ook door wie deze wordt verzorgd. De zorg mag worden verleend door een professionele zorgverlener of iemand in de nabije kring van de zorgbehoevende, zoals ouders of iemand in de vriendenkring.

Als zorgverlener wordt je betaald vanuit het PGB. Het PGB inkomen kan je zien als een inkomen net als vanuit een loondienst. Je bent verbonden met de vertegenwoordiger van het PGB inkomen, hij/zij fungeert als een soort werkgever. Hierbij is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd.

Ook kun je ervoor kiezen om een zorgovereenkomst op te stellen tussen jouw als zorgverlener en de vertegenwoordiger. Wanneer dit het geval is, moet je een beroepsmatige zorgverlener zijn. Vergelijk dit meer met een Zzp’er of een bedrijf. Er is dan geen sprake meer van een loondienst.

 

Welke problemen zijn er vaak bij hypotheekaanvraag met PGB? 

Er hoeven geen problemen te zijn wanneer je een hypotheek met een PGB inkomen aanvraagt, vaak wordt er wel strenger gekeken naar deze aanvraag. Zo wordt er gekeken naar de risico’s. Volgens de bank is een inkomen met PGB een hoger risico, zoals het genezen of overlijden van de zorgbehoevende. Naast de risico’s wordt er ook gekeken naar de acceptatienormen. Toch zijn er bij een aantal banken genoeg mogelijkheden.

 

De soort PGB inkomen

Dit zijn de vier soorten PGB inkomens in Nederland:

– WMO-PGB      (wet maatschappelijke ondersteuning)

– Jeugdhulp-PGB   (Jeugdwet)

– WLZ-PGB     (Wet langdurige zorg)

– PGB-VV     (Zorgverzekeringswet)

 

De verschillende mogelijkheden

LET OP! Bij het aanvraag van de hypotheek met NHG mag je het inkomen uit PGB volledig meenemen. Wanneer er een hypotheek zonder NHG wordt aangevraagd mag maximaal 50% van het inkomen uit een inkomen met PGB bestaan, er moet dus nog een ander inkomen zijn van jou of jouw partner. In Nederland kennen wij drie verschillende soorten zorgovereenkomsten met PGB. Bij de aanvraag van de hypotheek is het van belang om te weten om welke overeenkomst het gaat. Dit zijn de verschillende zorgovereenkomsten:

– professionele uitvoering zonder KVK

– Professionele uitvoering met KVK

– Familiair

 

Professionele uitvoering zonder KVK

Je bent een professionele zorgverlener zonder dat je je hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wanneer dit het geval is, ben je verplicht om meerdere zorgbehoevende te verzorgen. Bij de aanvraag moet je de laatste drie inkomstenbelastingaangiftes tonen. Hierbij zullen banken jou behandelen als een flexwerker, voor het inkomen wordt er een gemiddelde genomen van de afgelopen drie jaar.

 

Professionele zorgverlener met KVK

Professionele zorgverlener met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bij de aanvraag van de hypotheek moet je de laatste drie jaarcijfers en inkomstenbelastingaangiftes tonen. De bank beschouwt jou als een ondernemer. Het inkomen wordt vastgesteld door een onafhankelijk rekenexpert, met dit inkomen zal de bank rekenen. Jouw onderneming moet genoeg liquiditeiten en solvabiliteit hebben. Dit klinkt erg ingewikkeld, maar dit betekent eigenlijk dat je genoeg bezitting moeten hebben en niet teveel schulden.

 

Familiair

Wanneer je zorgt voor één van jouw naasten voor een onbepaalde tijd, moet je in het bezit zijn van een zorgovereenkomst. Het inkomen dat je ontvangt mag worden meegenomen tot de zorgbehoevende de leeftijd van 77 jaar heeft bereikt. Bij de aanvraag ben je verplicht om minimaal drie inkomstenbelastingaangiftes te tonen. Wanneer de hypotheek aanvraagt zullen ze jou behandelen als flexwerker en er wordt gekeken naar het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar.

 

Contact

Ook wanneer je een inkomen ontvangt uit een PGB zijn er genoeg mogelijkheden! Onze eigen adviseur Sander Bakx is gespecialiseerd in aanvragen met een PGB inkomen. Wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn? Neem eens contact met ons op!

https://www.harmsbakx.nl/artikelen/hypotheek/hypotheekaanvraag-met-pgb-inkomen