Source Promo
Image default
Financieel

Functie van letselschadebehandelaar

Wat is een letselschadebehandelaar?

Als je het leuk vindt om brochures te lezen en over het internet te struinen ben je de naam van deze functionaris vast weleens tegengekomen, de letselschadebehandelaar. Deze behandelaar is binnen de verzekeringsmaatschappij specifiek verantwoordelijk voor de beoordeling en afhandeling van de schademeldingen van verzekerden.

 

Wat doet een letselschadebehandelaar?

Een letselschadebehandelaar die bij een verzekeraar werkt neemt na het ontvangen van een melding van (toe of aangebrachte) schade allereerst contact op met de verzekerde. In deze fase is het erg belangrijk om alle beschikbare en benodigde gegevens te verzamelen. In dit kader kan er gedacht worden aan contactgegevens, maar ook aan documentatie, foto en/of filmmateriaal van de situatie. 

 

Na de inhoudelijke beoordeling van de aanwezige gegevens neemt de letselschadebehandelaar contact op het (mogelijke) slachtoffer. Tijdens dit contact wordt er toegelicht hoe de procedure er verder uitziet en wat de behandelaar kan betekenen voor de betrokkenen in kwestie.

 

Concrete werkzaamheden

Na het contact met de verzekerde en het slachtoffer heeft de letselschadebehandelaar enkele concrete taken uit te voeren. Het gaat hierbij allereerst om de beoordeling van de toedracht van de schade en de omvang hiervan. Nadat de toedracht en de omvang is vastgesteld wordt er gekeken naar de best passende wijze van hulp of compensatie.

Wanneer er een goed totaalbeeld is van de situatie en de aan te bieden hulp en/of compensatie wordt er door de letselschadebehandelaar opnieuw contact opgenomen met het slachtoffer. Na toetsing bij de betreffende persoon wordt er bekeken of het aanbod voor alle partijen tot tevredenheid kan leiden. Wanneer dit het geval is kan de praktische organisatie worden geregeld.

 

Waarom zou je letselschadebehandelaar worden?

De functie van letselschadebehandelaar bij een verzekeringsmaatschappij is een ideale functie voor mensen die graag diep in een dossier willen duiken en hierbij tevens graag contact onderhouden met diverse personen. Het is echter zeer belangrijk om in de functie van letselschadebehandelaar empathisch vermogen te hebben. In de dagelijkse werkzaamheden heeft de behandelaar immers veelvuldig contact met slachtoffers en dit contact kan met de nodige emoties gepaard gaan.