Source Promo
Business / Marketing and Advertising

Een goede Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering biedt u juridische hulp bij een (dreigend) juridisch conflict. Denk hierbij aan een conflict met uw werkgever, de buren of de overheid. Uitgebreide dekking zonder kleine lettertjes en uitsluitingen. Gemakkelijk vanachter uw computer online uw rechtsbijstandverzekering regelen. Unieke service die voor een optimale belangenbehartiging bij een juridisch conflict zorgt. Je hebt dus een heleboel zekerheid. In dit artikel gaan we verder in op een aantal bekende zaken die wel verzekerd zijn, en een aantal aspecten die niet onder de rechtsbijstandsverzekering vakken. Over het algemeen geldt:  Schakelt u nooit een advocaat in zonder overleg te hebben gehad met uw verzekeringsmaatschappij. Veel verzekeraars hanteren een zogenaamde wachttermijn. Dit is een periode na de ingangsdatum waarin u geen schade kunt melden.

Juridische Modules
Vaak heeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen de volgende soorten rubrieken:

  1. Verkeer
  2. Wonen
  3. Consumentenzaken
  4. Inkomen
  5. Fiscale- en vermogenszaken

Wat is verzekerd ?
– Geschillen uit arbeidsovereenkomst, sociale uitkering of pensioen
– Geschillen met uw (ex-)werkgever
– Geschillen omdat iemand u schade toebrengt door een onrechtmatige daad te plegen
– Externe advocaatkosten zijn meestal tot een bepaald bedrag meeverzekerd
– Geschillen met de overheid (uitgezonderd fiscale geschillen)
– Geschillen als onbetaald bestuurder van een vereniging of stichting
– Geschillen die voortvloeien uit familierecht (bijvoorbeeld adoptie of curatele)
– Geschillen die voortvloeien uit een erfenis
– Geschillen uit overeenkomsten, koop, huur of huurkoop

Wat is niet verzekerd?
– Conflicten die ontstaan zijn vóór de ingangsdatum
– Alle geschillen van zakelijke aard (dus u handelend anders dan een privépersoon)
– Juridische kwesties die voortvloeien uit uw onvermogen (u kunt de rekeningen niet meer betalen en krijgt aanmaningen)
– Directe- of indirecte schade voortvloeiend uit beëindiging van een samenlevingsverband, scheiding van tafel en bed en echtscheiding.
– Voeren van het verweer voortkomende uit een onrechtmatige daad (dit is verzekerd op uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering)
– Conflicten inzake verhuur van onroerend goed (als verhuurder)
– Arbeidsgeschillen wanneer u betaald statutair bestuurder bent (van een onderneming, stichting of vereniging)
– Sommige verzekeringsmaatschappijen hanteren als eigen risico een percentage van de geleden schade of de betaalde kosten

Rechtsbijstandverzekering
Een rechtsbijstandverzekering biedt u juridische hulp bij een (dreigend) juridisch conflict. Denk hierbij aan een conflict met uw werkgever, de buren of de overheid. Uitgebreide dekking zonder kleine lettertjes en uitsluitingen. Gemakkelijk vanachter uw computer online uw rechtsbijstandverzekering regelen. Unieke service die voor een optimale belangenbehartiging bij een juridisch conflict zorgt. Je hebt dus een heleboel zekerheid. In dit artikel gaan we verder in op een aantal bekende zaken die wel verzekerd zijn, en een aantal aspecten die niet onder de rechtsbijstandsverzekering vakken. Over het algemeen geldt:  Schakelt u nooit een advocaat in zonder overleg te hebben gehad met uw verzekeringsmaatschappij. Veel verzekeraars hanteren een zogenaamde wachttermijn. Dit is een periode na de ingangsdatum waarin u geen schade kunt melden.

Juridische Modules
Vaak heeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen de volgende soorten rubrieken:
Verkeer
Wonen
Consumentenzaken
Inkomen
Fiscale- en vermogenszaken

Wat is verzekerd ?
Geschillen uit arbeidsovereenkomst, sociale uitkering of pensioen
Geschillen met uw (ex-)werkgever
Geschillen omdat iemand u schade toebrengt door een onrechtmatige daad te plegen
Externe advocaatkosten zijn meestal tot een bepaald bedrag meeverzekerd
Geschillen met de overheid (uitgezonderd fiscale geschillen)
Geschillen als onbetaald bestuurder van een vereniging of stichting
Geschillen die voortvloeien uit familierecht (bijvoorbeeld adoptie of curatele)
Geschillen die voortvloeien uit een erfenis
Geschillen uit overeenkomsten, koop, huur of huurkoop

Wat is niet verzekerd?
Conflicten die ontstaan zijn vóór de ingangsdatum
Alle geschillen van zakelijke aard (dus u handelend anders dan een privépersoon)
Juridische kwesties die voortvloeien uit uw onvermogen (u kunt de rekeningen niet meer betalen en krijgt aanmaningen)
Directe- of indirecte schade voortvloeiend uit beëindiging van een samenlevingsverband, scheiding van tafel en bed en echtscheiding.
Voeren van het verweer voortkomende uit een onrechtmatige daad (dit is verzekerd op uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering)
Conflicten inzake verhuur van onroerend goed (als verhuurder)
Arbeidsgeschillen wanneer u betaald statutair bestuurder bent (van een onderneming, stichting of vereniging)
Sommige verzekeringsmaatschappijen hanteren als eigen risico een percentage van de geleden schade of de betaalde kosten

https://www.rechtsbijstandverzekeringregelen.nl/